Op De Fontein werken we met een traditioneel rooster. Dit betekent dat alle leerlingen iedere schooldag starten om 08:30 uur en dat er een middagpauze is waarin kinderen kunnen overblijven of thuis kunnen eten. De schooldag eindigt op de vrijdag niet voor alle groepen op hetzelfde moment. We zetten de schooltijden graag voor u op een rij:

 

Groep 1 t/m 4
Maandag, dinsdag, donderdag 08:30 uur – 12:00 uur en 13:00 uur – 15:00 uur
Woensdag 08:30 uur – 12:15 uur
Vrijdag 08:30 uur – 12:00 uur
Groep 5 t/m 8
Maandag, dinsdag, donderdag 08:30 uur – 12:00 uur en 13:00 uur – 15:00 uur
Woensdag 08:30 uur – 12:15 uur
vrijdag 08:30 uur – 12:00 uur en 13:00 uur – 15:00 uur

Voor ouders van leerlingen in groep 1 t/m 3 gaat de schooldeur open om 08:20 uur. Voor leerlingen uit groep 4 t/m 8 geldt dat de eerste bel gaat om 08:25 uur. Om 08:30 uur klinkt de tweede bel en starten de lessen.

De Fontein ontzorgt graag met tussenschoolse opvang voor ouders die niet in de gelegenheid zijn tussen de middag thuis met hun kind te eten. Het overblijven valt onder de verantwoording van De Fontein. De organisatie ervan is uitbesteed aan Kind & Co. Kijk voor meer informatie over de tussenschoolse opvang op onze school op de website van KMN Kind & Co.

KMN Kind & Co (tso)