De Fontein — Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs

Ik wil contact opnemen

De Fontein

Welkom op de website van basisschool De Fontein!

Basisschool De Fontein bestaat sinds augustus 2004. Desalniettemin kent de school een lang verleden. Onze school is ontstaan uit een fusie van De Opdracht en De Ontmoeting en een aantal jaren geleden is daar De Hoeksteen nog bijgekomen. Op De Fontein wordt aandacht geschonken aan levensbeschouwelijke vorming als onderdeel van onze visie. Voor de overdracht van waarden en normen baseren wij ons op de protestant-christelijke traditie.

In het gebouw is naast onze school ook de buitenschoolse- en tussenschoolse opvang (Kind & Co) gevestigd. Met elkaar houden wij ons bezig met het onderwijs, de ontwikkeling, de zorg en de opvang van jonge kinderen tussen 4 en 12 jaar.

Wat willen wij?
Ons doel is een optimale en een zo breed mogelijke ontwikkeling van ieder kind. Dit willen wij bereiken door een kwalitatief hoogstaand en dekkend aanbod op het gebied van onderwijs, zorg en opvang te realiseren. Dat betekent concreet : een fijne, veilige en uitdagende (leer) omgeving creĆ«ren, waar kinderen gedurende de dag kwalitatief goed onderwijs genieten en waar zij door (de buitenschoolse) activiteiten hun (andere) talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen.

Wij zijn een school waar kinderen graag zijn. Waar zij leren, o.a. door de Kanjertraining op een goede manier zichzelf te zijn, leren respect te hebben voor elkaar en op een positieve manier om te gaan met culturele verschillen.

                                   Jij mag zijn zoals je bent,
                                   om te worden wie je bent,
                                   maar nog niet kunt zijn
                                   en je mag het worden
                                   op jouw manier in jouw tijd

Wij hopen u te mogen ontmoeten op De Fontein!

Albertine Minnigh en Merije Kole

Schoolleiders

 

Laatste nieuws

10 januari 2020

Nieuwe ouders - open ochtenden Fontein

In het schooljaar 2019-2020 staan de volgende open ochtenden gepland:

vrijdag 10 en donderdag 30 januari
maandag 17 februari
woensdag 11 maart
woensdag 15 april
vrijdag 8 mei
maandag 15 juni

 

 

Lees alle actuele berichten