Voor ouders die niet in de gelegenheid zijn hun kind op de schooltijden te brengen of halen bieden we voor-, tussen- en naschoolse opvang aan. We zetten graag voor u op rij wat de mogelijkheden zijn.

Voorschools
VSO ’t Vlot biedt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag voorschoolse opvang aan tussen 07:30 uur en 08:45 uur. De pedagogisch medewerker van dienst brengt uw kind van de opvanglocatie naar school en zorgt voor een goede overdracht. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van voorschoolse opvang? Neem dan contact op met planning@kmnkindenco.nl of bel: 030-6004750.

Tussenschools
De Fontein ontzorgt graag met tussenschoolse opvang. De organisatie ervan is uitbesteed aan Kindercentra Midden-Nederland Kind & Co. Kijk voor meer informatie over de tussenschoolse opvang op onze school op de website van KMN Kind & Co (tso).

KMN Kind & Co (tso)

Naschools
Ook naschoolse opvang behoort tot de mogelijkheden op De Fontein. Kind & Co verzorgt deze opvang op BSO ’t Vlot. ’t Vlot is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 14:30 uur tot 18:30 uur. Meer informatie over BSO ’t Vlot? Klik dan op onderstaande link.

KMN Kind & Co (bso ’t Vlot)