Voor ouders die niet in de gelegenheid zijn hun kind op de schooltijden te brengen of halen bieden we voor-, tussen- en naschoolse opvang aan. We zetten graag voor u op rij wat de mogelijkheden zijn.

Kind en Co ( ’t vlot, locatie Fontein)

Voorschools
VSO ’t Vlot biedt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag voorschoolse opvang aan tussen 07:30 uur en 08:45 uur. De pedagogisch medewerker van dienst brengt uw kind van de opvanglocatie naar school en zorgt voor een goede overdracht. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van voorschoolse opvang?

Neem dan contact op met planning@kmnkindenco.nl of bel: 030-6004750.

Tussenschools
De Fontein ontzorgt graag met tussenschoolse opvang. De organisatie ervan is uitbesteed aan Kindercentra Midden-Nederland Kind & Co. Kijk voor meer informatie over de tussenschoolse opvang op onze school op de website van KMN Kind & Co (tso).

KMN Kind & Co (tso)

Naschools
Ook naschoolse opvang behoort tot de mogelijkheden op De Fontein. Kind & Co verzorgt deze opvang op BSO ’t Vlot. ’t Vlot is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 14:30 uur tot 18:30 uur. Meer informatie over BSO ’t Vlot? Klik dan op onderstaande link.

KMN Kind & Co (bso ’t Vlot)

Partou (sport BSO, locatie Argon)

Ben je op zoek naar een (sport-)bso met veel aandacht voor bewegen en buiten spelen? Neem dan eens een kijkje bij Partou op de Hoofdweg 85B, bij voetbalvereniging Argon. Op maandag tot en met vrijdag vanaf sluitingstijd van school tot 18.30 uur is je kind van harte welkom. We halen de kinderen lopend op van school. Gelijk even lekker een frisse neus halen na de schooldag!

In de schoolvakanties zijn we hele dagen open vanaf 7.30 tot 18.30 uur.

Wil je meer weten of een keer komen kijken? Kijk dan op https://www.partou.nl/kinderopvang/mijdrecht/bso-hoofdweg-85a-b of neem contact op met vestigingsmanager Nicole van Veen via nicole.vanveen@partou.nl of bel 06-52757640.