Onze identiteit. De bron.
De Fontein is een open christelijke basisschool, waar alle leerlingen welkom zijn. We vertellen bijbelverhalen, we zingen en bidden. We dragen de christelijke normen en waarden uit en vieren de christelijke feestdagen. Om de band tussen het gezin, de school en de kerk te versterken, organiseren we jaarlijks een bijbelproject met de plaatselijke kerken van Mijdrecht. We gaan respectvol met elkaar om en hebben ook aandacht voor andere geloofsovertuigingen. Zo geven we onze leerlingen een beeld van de wereld mee, waarin ruimte is voor andersdenkenden.

Onze missie. Helder. 
Op De Fontein maken we ons iedere dag sterk voor effectief en betekenisvol onderwijs voor al onze leerlingen. We houden rekening met verschillen en hebben oog voor het individuele kind, zodat we goed kunnen inspelen op de onderwijsbehoefte. We stellen ambitieuze doelen en hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen: we zien het als een uitdaging alles uit het kind te halen wat erin zit. We verliezen de realiteit daarbij niet uit het oog en zijn eerlijk naar ouders en kind.

We bieden gestructureerd onderwijs op een veilige, rustige school en blijven in beweging en ontwikkeling. We richten ons daarbij op de kwaliteit van ons onderwijs en de verdere professionalisering van ons team.

Onze visie. In beweging. 
De basisschooltijd vormt een belangrijke periode in de ontwikkeling van een kind. Op De Fontein zijn we ervan overtuigd dat een veilige, uitdagende leeromgeving onze leerlingen voorbereidt op het deelnemen aan de maatschappij. We zien ook dat die maatschappij verandert en willen onze leerlingen zo veel mogelijk handvatten meegeven om mee te kunnen bewegen en groeien. Naast de ontwikkeling van basisvaardigheden besteden we dan ook aandacht aan de ontwikkeling van sociaal-emotionele, creatieve en 21ste-eeuwse vaardigheden.

De ouders van onze leerlingen hebben, gedurende de periode die hun kind bij ons doorbrengt, een belangrijke rol. Zij vormen een gelijkwaardige gesprekspartner, met eigen kennis en ervaringen. Doordat we samenwerken maken we de basisschooltijd van het kind nog waardevoller.

We zijn een open school, met een eigen gezicht en karakter. We verzorgen onderwijs met aandacht en zijn ontwikkelingsgericht. Welkom op De Fontein!