We hechten veel waarde aan een positief contact met de ouders van onze leerlingen. Samen weten we tenslotte meer en samen dragen we er zorg voor dat uw kind zich optimaal kan ontwikkelen. We zullen elkaar dus in de eerste plaats spreken als het onze leerling, uw kind betreft. De Fontein doet ook een beroep op ouders als het gaat om meedenken en meedoen: onze ouders zijn vertegenwoordigd in een medezeggenschapsraad (MR) en een ouderraad (OR). Met deze denk- en daadkracht dragen de ouders bij aan een onvergetelijke schooltijd van onze leerlingen.

Constructief en positief kritisch.
De medezeggenschapsraad van De Fontein bestaat uit een vertegenwoordiging van twee ouders en twee personeelsleden van de school. De belangrijkste taak van de MR vormt het behartigen van de belangen van ouders en leerkrachten bij grote beslissingen en thema’s. De MR stelt zich belangstellend, constructief, kritisch en meedenkend op in het overleg met de directie. Door goed te luisteren naar ouders en teamleden toetst de MR het vastgestelde beleid. Vervolgens vertaalt ze dit in adviezen.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor de MR? Stuur dan een bericht naar: mr.fontein@vechtstreekenvenen.nl.

Notulen schooljaar 2019 – 2020:
Verslag MR PCBS De Fontein 9 juni 2020
Verslag MR PCBS De Fontein 7 juli 2020
MR De Fontein Jaarverslag 2019-2020

Notulen schooljaar 2020 – 2021:
Notulen MR vergadering 15 september 2020

Notulen schooljaar 2021- 2022:
Notulen MR vergadering 1 februari 2022
Notulen MR vergadering 15 maart 2022

Organiseren en ondernemen.
In de loop van het schooljaar komen er heel wat speciale gelegenheden voorbij op De Fontein. Sinterklaas, Kerst, Pasen, het schoolvoetbaltoernooi en het zomerfeest zijn daar maar enkele voorbeelden van. Bij deze activiteiten helpt onze ouderraad actief mee, zodat onze leerkrachten zich vooral kunnen richten op de onderwijstaak binnen school. We zijn heel blij met alle hulp die we van ouders krijgen. Wilt u ook bijdragen aan de organisatie van al die bijzondere activiteiten op De Fontein? Of heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor de OR? Stuur dan een berichtje naar or.fontein@vechtstreekenvenen.nl.